The intense pressure on Children

In time of crisis everyone complains about children that has missed so many lessons on school. The future slaves of our capitalistic system yelling that children are behind of school and what it has damaged the children in there growing up. We are living in a very sick system that put so many pressure on children that it makes me more then only angry. Give them space to learn, give them more freedom to learn about them self’s and others. Drilling children to perform will result in angry future adults and will make more mistakes then ever. Capitalism is obsessed with making money and all children must be prepared to do so. We need to get rid of Capitalism or better mixed with socialism and communism, so we have 3 systems in one that made it more humane. Children are victims, all children are victims of growing adults that destroys children’s childhood, the system is there responsible for, you with children are there responsible for. Give children logic reasons to work on them self’s with any pressure of the system.

Suicidal child (8) years old boy

Just let me start why this kind of things interest me. I have a child institution history have been there for almost 15 years. Abusive parents, alcohol problems, and countless more problems you do not want to know. I have learned so much about children and myself. When i was 18 i had many children as friend most had very difficult behaviors, aggressive children, lonely children, and children with uncommon behaviors in general.

Just today i read a story about a boy that wants to be dead and is growing to a way nobody can help him anymore. More then 40 people specialized in this kind of things has no idea to help him, parents are desperate because this is destroying the boy psychically, and his behaving is getting worse and worse. And yes money is the issue its not new, its frustrating. I have not all the wisdom, but i certainly have the ability to understand difficult children, its my responsibility (With my feelings in general) To help every child. I know its not going to happen, but if they ask me, i do not think twice.

Read here with google translate the story: Eng (Story 8 years old boy)

Terrifying abuse case

An 47 years old men (Netherlands) (Aardenburg) has committed terrible things to girls. 10 years of abuse off several children. They where drugged, sold for sex, humiliated and brutally raped. with sleeping pills and drugs and alcohol he committed this terrible things to children. It makes me angry that people can do this such of things, this is sick in the highest degree. 8 years of prison and for life in a system where he can not out easily. Still those life of this children are ruined, no money of therapist can undone this, it will be forever a scar. Why are people doing this things? I do not have the explanation, but we have in this world sick individuals that need to be catch before they commit these crimes against humanity. I am not a judge and i will never will be one, but the real judge will come in prison (its what i am hoping) This kind of things makes me terrible and angry at the same time. I do not accept this, i will never accept this, and i hope the judge and others keep him for ever in his cell, noway out anymore for him.

Source: Google translation (ENG)

(Dutch article)Toen ik ging leven was ik onhandelbaar en een kanker jong

Translation (ENG)

Verhalen en psychisch misbruik ze zullen nooit worden erkend! Drank misbruik, loze beloftes, egocentrisch denken, en als ongewenst ter wereld komen. Dat zijn verhalen dat mijn familie nooit zal vertellen of niet eens zullen begrijpen wat zij voor schade hebben aan gericht. 34 jaar heeft het moeten duren voor ik de potentie in mijzelf zag, jaren alcohol misbruik, jaren lang hebben mensen mij gebruikt en beschadigt, jaren zocht ik de erkenning maar nooit zal krijgen. Mijn nichtjes, neefjes, zusjes, broertjes valt niks te verwijten die zijn met de illusie opgegroeid dat ik een onhandelbaar kind was, en nooit is tegen hen de werkelijke waarheid verteld. Ik ben 5 jaar van de drank af, ik ben mezelf geworden, ik ga in de zorg werken en zal iedereen laten zien dat ze geen flauw benul hebben wie ik ben en waar voor ik sta. Simpel denkende mensen die geen raad wisten, en het enige wat zij doen en altijd doen is de schuld op een ander schuiven, het is altijd zo geweest, en is nog steeds zo. Het Initiatief om contact te zoeken heb ik altijd gedaan, maar zij, nooit, zij denken alleen maar aan hun zelf altijd al gedaan en dat is nu niet anders. Toen ik aan mijn nieren werd geopereerd waren ze allemaal als de kippen bij, ziek en onschuldig, maar wanneer ik ging leven was ik onhandelbaar en een kanker jong. Dat zijn zomaar even voorbeelden hoe ik als jong kind werd genoemd, nog voor dat ik kon leren schrijven of wat dan ook was mijn familie al een zooitje gescheiden van elkaar. Beiden kanten van mijn familie heeft aangetoond te simpel voor mij te zijn, ik heb mijn fouten, en als kind mocht ik die niet maken. Zielig verhaal of niet, maar dit is in het kort wel hoe een fantastische jeugd ik heb gehad, ja op het internaat was mijn jeugd goed met als kind de nodige problemen. Hechting angst, sociale angst, geweld, kortom PTSS jaren lang, en verdwijnt nooit meer. Als jij mij niet had gewild had je het juiste moeten doen, en tal van rapporten van de raad van de kinderbescherming is nooit iets mee gedaan, omdat dit bewust werd tegen gehouden en werd goed gepraat. Alles goed praten wat zij verkeerd deden, dat schetste een beeld bij jullie over mij wat niet klopt, wat nooit geklopt heeft. Adoptie was de enige juiste keuze geweest, en had ik een heel ander leven geleid dan wat ik nu heb geleid. Maar ik ben sterker, mentaal niet meer te breken, en zal mijn kinderen never nooit niet de jeugd geven die ik heb gehad. Ik zou van mijn kinderen houden, altijd en overal zonder de boel te bedonderen.

van 7/21 op internaat gewoond

van 21/30 de zwarte bladzijdes van mijn leven geschreven

30/34 opweg naar wie ik echt ben

Dutch: Jeugdzorg is niet perfect

Hi there this is written in Dutch language below you find a translation trough google translate.

Ik zelf ben om te beginnen kind aan jeugdzorg geweest 15 jaar lang heb ik 3 internaten mogen meemaken. Vanaf mijn 2e levensjaar stond ik al onder de raad van de kinderbescherming. Mijn situatie was meer psychologisch misbruik van mijn moeder, mijn vader vertrok toen ik 4 jaar oud was. Maar dit gaat over jeugdzorg en hoe het soms hedendaags wordt neergezet. Jeugdzorg is een laatste redmiddel voor elk kind dat in stevige problemen zit. Een ontvoering zoals men dat vaak beschrijft is een redmiddel dat voor het kind het beste is, en op dat moment zijn zowel ouders als kind traumatisch van elkaar gescheiden. Jeugdzorg is een orgaan dat echt niet zomaar dingen doet waardoor een kind het nog slechter krijgt dan het al had. Ik hoor verhalen over dat jeugdzorg kinderen plaatst in gesloten instellingen, dit doet jeugdzorg echt niet zomaar. En zonder machtiging en onderbouwing bij een rechter is dit niet eens toegestaan. De wet schrijft dit zo voor, als er iets gebeurt wat tegen de wet is, dan heb je alle recht om daar tegen te procederen. Maar ik kan en zal niet geloven dat jeugdzorg een kind zonder enige geldige reden een kind in een gesloten instelling plaatst. Jeugdzorg is een in mens grote organisatie waar ook wel eens wat kan misgaan, maar plaatsing van kinderen in een instelling waar het niet hoort is niet wat er gebeurt. Wel zijn er heel veel redenen waardoor jeugdzorg besluit dit wel te doen. Ter bescherming van het kind moeten soms impopulaire beslissingen genomen worden. De wachtlijsten zijn inderdaad groot. maar dan nog zal jeugdzorg nooit iemand ergens plaatsten waar het niet hoort. Ik heb mijn tijd bij jeugdzorg als goed ervaren, ik was blij dat ze er waren, en ik heb het zeker niet slecht gehad in internaten. Niet alles is daar perfect, het is anders dan opgroeien bij je ouders of een familie in het algemeen.

Jeugdzorg doet nooit zomaar dingen waardoor een kind het nog slechter krijgt, in mijn beleving kan dat niet bestaan.

TranslateENG