Dutch: Jeugdzorg is niet perfect

Hi there this is written in Dutch language below you find a translation trough google translate.

Ik zelf ben om te beginnen kind aan jeugdzorg geweest 15 jaar lang heb ik 3 internaten mogen meemaken. Vanaf mijn 2e levensjaar stond ik al onder de raad van de kinderbescherming. Mijn situatie was meer psychologisch misbruik van mijn moeder, mijn vader vertrok toen ik 4 jaar oud was. Maar dit gaat over jeugdzorg en hoe het soms hedendaags wordt neergezet. Jeugdzorg is een laatste redmiddel voor elk kind dat in stevige problemen zit. Een ontvoering zoals men dat vaak beschrijft is een redmiddel dat voor het kind het beste is, en op dat moment zijn zowel ouders als kind traumatisch van elkaar gescheiden. Jeugdzorg is een orgaan dat echt niet zomaar dingen doet waardoor een kind het nog slechter krijgt dan het al had. Ik hoor verhalen over dat jeugdzorg kinderen plaatst in gesloten instellingen, dit doet jeugdzorg echt niet zomaar. En zonder machtiging en onderbouwing bij een rechter is dit niet eens toegestaan. De wet schrijft dit zo voor, als er iets gebeurt wat tegen de wet is, dan heb je alle recht om daar tegen te procederen. Maar ik kan en zal niet geloven dat jeugdzorg een kind zonder enige geldige reden een kind in een gesloten instelling plaatst. Jeugdzorg is een in mens grote organisatie waar ook wel eens wat kan misgaan, maar plaatsing van kinderen in een instelling waar het niet hoort is niet wat er gebeurt. Wel zijn er heel veel redenen waardoor jeugdzorg besluit dit wel te doen. Ter bescherming van het kind moeten soms impopulaire beslissingen genomen worden. De wachtlijsten zijn inderdaad groot. maar dan nog zal jeugdzorg nooit iemand ergens plaatsten waar het niet hoort. Ik heb mijn tijd bij jeugdzorg als goed ervaren, ik was blij dat ze er waren, en ik heb het zeker niet slecht gehad in internaten. Niet alles is daar perfect, het is anders dan opgroeien bij je ouders of een familie in het algemeen.

Jeugdzorg doet nooit zomaar dingen waardoor een kind het nog slechter krijgt, in mijn beleving kan dat niet bestaan.

TranslateENG